Môžete mi napísať na boriskacani@gmail.com

www.suchydom.webnode.sk

Červen 2009

Existujú mimozemšťania?

12. června 2009 v 12:04 | B.K.
(Písané 1.6.2009) Cez víkend som na nejakom satelitnom kanáli sledoval reportáž o ľuďoch, ktorý vysielajú do vesmíru rôzne správy. Pre mimozemšťanov. Za poplatok 90 dolárov odvysielajú komukoľvek nejakú správu, posolstvo pre mimozemšťanov. Vedú sa okolo tejto veci vášnivé debaty, či je to v poriadku. Mnohí vedci tvrdia, že to je blbosť, lebo vraj prezrádzame mimozemšťanom o sebe moc veľa, čo by sa nám mohlo vypomstiť. Dokonca bolo aj obrovské sympózium s účasťou niekoľkých stovák vedcov na túto tému, kde sa snažili dosiahnuť zákaz takýchto vysielaní. Ako keby bolo už nespochybniteľné, že mimozemšťania existujú.

Mimozemské civilizácie. Čistá fascinácia ľudstva od dôb Kopernika. Vášnivé debaty zástancov a odporcov. Po celom svete pôsobia "ufologické" spolky, fanatickí nadšenci mimozemšťanov, je zozbieraných nekonečne veľa príbehov, fotografií, bolo napísaných nekonečne veľa kníh na túto tému. Pamätám si ešte ako mladý chlapec, keď som čítal Dänikenové knižky, ako ma to fascinovalo, dokonca vtedy by som sa do krvi hádal, že určite mimozemšťania existujú a boli tu u nás na Zemi a stopy ich činnosti vidíme dodnes.

Zvláštne je, že s rozvojom vedy a techniky a pribúdaním nových poznatkov o fyzike a astronómii dostávajú na prvý pohľad logické teórie mimozemských civilizácií vážnejšie trhliny. Vyzerá to tak, že kopernikovský model vesmíru, v ktorom sme my a naša planéta úplne nezaujímavým, nepodstatným a bežným "zrnkom" vo vesmíre padol. Aspoň ak sa neignorujú najnovšie poznatky výskumu vesmíru a objavy vo fyzike.

Dnes sa väčšina vedcov prikláňa k názoru, že vesmír je rozpínavý, konečný a má vek. Existuje aj asi 50 iných teórií, ktoré vznikli a vznikajú hlavne kvôli tomu, že teória Big Bangu nie je fyzikálne vysvetliteľná (z ničoho vzniklo niečo, čo je vlastne nemožné, ak predpokladáme náhodný vznik), ktoré však nemajú takmer žiadnu oporu vo fyzike a sú to dosť, nazvem to jemne "uletené konštrukcie". Všetky poznatky hovoria, že bol Big Bang, teda vesmír má vek (odhadovaný na 15 miliárd rokov) a ak veríme, že toto vysvetlenie je správne, v čom sa zhoduje aj drvivá väčšina vedcov, má tento fakt vplyv aj na úvahu o možnej mimozemskej civilizácie.

Najčastejšie sa pri argumentácii o existencii mimozemských civilizácii vychádza z logickej úvahy, že vesmír je tak "nekonečne" veľký, že by bol zázrak, aby neexistovali podobné planéty, ako je naša a potom logicky aspoň na niektorých planétach vznikol tiež inteligentný život. Poznáme štatistiky, ktoré majú dokázať, koľko takých planét má existovať a ich
počet sa odhaduje v miliónoch.

Problémov je tu však oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Tak zjednodušené vysvetlenie, ako sa nám to pokúšajú vsugerovať zástanci mimozemských civilizácii je podľa mňa zavádzajúce a trošku aj smiešne. Podľa mňa by bol zázrak, keby niekde existovala inteligentná civilizácii.

Tá logika s tými číslami by bolo v poriadku, keby... Keby. Keby bol vesmír naozaj taký, ako si myslel Kopernik. Lenže najnovšie výskumy potvrdili dosť ohromujúce fakty. Zem, naša planéta vôbec nie je len taká obyčajná, všedná a bežná. Je to presne naopak.

Totiž nestačí, aby vznikla planéta podobná Zeme a mala vhodné podmienky. Pre prežitie živých organizmov v časovom horizonte stámiliónov rokov treba oveľa, oveľa viac. Nielen podmienky, ale aj ochranu vyvíjajúceho sa života pred nekonečnými nástrahami vesmíru. Život musí nielen vzniknúť, ale aj prežiť. V tomto smere je Zem jedinečnou planétou.

Myslím, že tu panuje celkom zhoda aj vo vedeckej obci. Zem má asi najlepšie miesto v celom vesmíre. Ďaleko od škodlivých výbuchov supernov, kadejakých žiarení, vplyvu stredu galaxie a podobne. Nie len to. Čím je k dispozícii viacej vedeckých poznatkov, tým sú zaujímavejšie výsledky. Vedci zistili, že k tomu, aby mohol existovať život, je treba súhru neuveriteľne veľa objektívnych faktorov. Nechcem sa rozpisovať do podrobností, aj keď sa pri týchto fascinujúcich veciach ťažko ovládam. Kto chce, môže si všetky fakty preveriť.

Napríklad také slnko, naša hviezda. Svojou veľkosťou patrí medzi väčšie hviezdy, ktorých je ale len asi 10% v celom vesmíre. Hviezdy inej veľkosti, či svietivosti neumožňujú vznik a existenciu života (už len toto vylučuje 90% ostatných hviezd zo špekulácie o inteligentnej civilizácii). Dráha Zeme okolo slnka je takmer dokonalý kruh, čo je taktiež vzácnosťou. Planéty obiehajúce po eliptickej dráhe neumožňujú existenciu života. Alebo náš Mesiac. Zabezpečuje stabilizáciu zemskej osi a príliv s odlivom, bez ktorých by nebol možný život. Pohyby tektonických platní - bez tohto by taktiež nebol možný život - tento fenomén existuje len na Zemi (v rámci Slnečnej sústavy). Vzdialenosť obývateľnej planéty od slnka. Zistilo sa, že presná vzdialenosť je oveľa dôležitejšia, ako sa predpokladalo. Len pár percentný rozdiel a život by nemohol existovať. Ostatné planéty Slnečnej sústavy sú tak perfekte usporiadané, že chránia Zem pred väčšinou nástrah z vesmíru, ako sú napríklad pády veľkých meteoritov. Taktiež gravitácia. Len o málo väčšia alebo menšia planéta a život by sa kvôli trošku menšej, alebo väčšej gravitácii nikdy nemohol vyvinúť do inteligentnej formy. Ani náhodou.

Nehovoriac o úplne presnom nastavení pomeru plynov v atmosfére, ako sú kyslík, dusík a ďalšie. Prítomnosť vody. Existencia ochranných mechanizmov voči škodlivým vesmírnym vplyvom. A je toho ešte oveľa viac.

Na základe týchto "unikátnych" vlastností sa neuveriteľne zužuje možnosť existencie náhodnej planéty niekde v galaxii, vhodnej pre život. A toto sú len vonkajšie veci, súbor okolností a fyzikálnych veličín, ktoré musia byť veľmi presne nastavené. Aby mohol život vôbec existovať.

Oveľa zaujímavejším "zázrakom" je samotný život, presnejšie vznik života. V tomto prípade je problém ešte oveľa vypuklejší. Zložitosť a komplexnosť vzniku života som podrobnejšie opísal v mojich článkoch o Darwinovej evolučnej teórii. Kto má záujem, môže si to prečítať. Ak mnohí astronómovia a fyzici tvrdia, že pravdepodobnosť samovoľného vzniku a vývoja vesmíru do dnešnej podoby je štatisticky nemožné, tak oveľa viacej aj mimoriadne uznávaných vedcov tvrdí, že samovoľný vznik života z neživej hmoty je úplne nemožný.

Predpokladajme však zázrak, predpokladajme, že to naozaj všetko bolo len na slepej náhode. Predpokladajme, že štatistika sa mýli, že predsa len nejaká neskutočne zázračná náhodička zapríčinila vyformovanie a vytvarovanie vesmíru do dnešnej podoby a viedla k náhodnému vzniku Zeme, tak dokonale a perfektne umiestnenej a vytvorenej a následne ku vzniku života na Zemi. Na základe teórie pravdepodobnosti sa potom pýtam, aká je šanca, že by sa tento "zázrak" odohral ešte raz, niekde inde? Nehovoriac o tom, že mnohí tárajú o tisíckach mimozemských civilizáciách? Nie, mne to nejako nesedí. Dalo by sa to pripustiť a pochopiť, ak by bol vznik života z neživej hmoty prirodzeným a logickým procesom. Lenže to by znamenalo, že už dávno by na to vedci prišli a dokázali to. Skutočnosť je však úplne iná.
Všetky najnovšie a dostupné informácie hovoria, že k vyriešeniu záhady vzniku života sa nielen že nepribližujeme, čím ďalej tým je celá vec komplikovanejšia a záhadnejšia. Súvisí to napríklad s rozlúsknutím genetického kódu v DNK, pochopením mnohých procesov v živej bunke, objasnením neskutočnej komplikovanosti živej bunky. Z tohto dôvodu sa mi zdá, že čoraz viac serióznych vedcov vylučuje možnosť náhodného vzniku života. Nechcem tu nastoľovať nejaké náboženské teórie, ide mi len o to, aby si čitateľ uvedomil, že šanca pre vznik života náhodou, je naozaj štatisticky na nule. Dokonca je dnes zrejmé, že nestačí mať len vhodné podmienky pre vznik života, lebo ten proces, ako život vôbec vznikol z neživej hmoty je asi najväčšou záhadou a vedecká obec tápe totálne v tme. Nikto to nevie. Doteraz sa podarilo vyrobiť umelo len zopár aminokyselín, ale aj to v atmosfére, ktorá nikdy nemohla na Zemi byť. A to je ešte svetelné roky ďaleko od živej bunky.

Ak aj napriek všetkým pochybnostiam pripustíme možnosť náhodného vzniku života, tak to bol podľa mňa tak unikátny jav v celom vesmíre, aký sa podľa teórie pravdepodobnosti nemohol v žiadnom prípade zopakovať. Čiže máme tu dva rozhodujúce faktory, výnimočnosť našej planéty, vznik života a udržateľnosť vývoja života. Štatisticky je súhra takýchto náhod nulová. Sama štatistika vyvracia možnosť existencie mimozemskej civilizácie.

Sú tu však aj ďalšie faktory, objektívne, ktoré do značnej miery znižujú šancu existencie mimozemskej civilizácie. A už úplne znižujú šancu existencie nejakej supervyspelej civilizácie, technologicky ďaleko pred nami.

Prvou vecou je časový faktor. Vedci dnes tvrdia s pomerne veľkou istotou, že vesmír má vek. Už len táto jedna informácia má cenu zlata. Znamená to, že vesmír nie je večný, keďže má vek, musel vzniknúť. Dnešné odhady hovoria o veku približne pätnástich miliárd rokov. Drvivá časť doby existencie vesmíru sa "spotrebovala" na vytvorenie galaxií, hviezd, planét a ostatných vesmírnych telies a objektov. Ak pripustíme svojvoľný vznik života, tak určite sa nemýlim, ak poviem, že život mohol vzniknúť len tam, kde boli vhodné podmienky. Lenže tie podmienky sa museli vytvoriť. Jednoduchou logikou môžeme predpokladať, že podobné planéty, ako je Zem sa vytvárali približne rovnako rýchlo, čiže doba prvopočiatku života, vznik prvej bunky a následné vznikanie zložitejších organizmov až po mysliacu bytosť, bola približne rovnaká. Chcem tým povedať, že ani čas by nebol dostatočný pre inú civilizáciu, vyvinúť sa nejako technologicky podstatne ďalej ako sme my, za predpokladu, že na Zemi "zázračná" súhra okolností umožnila náhodný vznik života, čo na základe štatistickej možnosti ani nie je možné. Preto môžeme logicky predpokladať, že optimálnejšiu planétu na vznik života a hlavne pre dlhý a nerušený vývin inteligentného života by sme asi ťažko hľadali.

Túto myšlienku potvrdzuje aj moja ďalšia úvaha. Myslím, že panuje aj vo vedeckej obci zhoda o tom, že vznik života (predpokladajme náhodného) bol neskutočným zázrakom, neskutočnou náhodou a neskutočnou zhodou pozitívnych okolností. Ak sa niekto zaoberá touto témou, asi mi dá za pravdu, že aj následné "šťastie", ako sa z prvej bunky vyvinuli všetky druhy a poddruhy živočíchov, ústiac do vývinu človeka, je viac ako podozrivé. Možno povedať, že optimálnejšie to už nemohlo byť. Počas toho dlhého vývoja, počas vývoja toho obrovského množstva druhov a poddruhov, nižších a vyšších živočíchov, počas tých stámiliónov rokov mohla akákoľvek náhoda zapríčiniť, že by sa vývoj zastavil, prípadne by zdegeneroval a nikdy by to nedošlo až po homo sapiens. Moja logická dedukcia preto je, to čo sa odohralo na Zemi musela byť tá najlepšia a najdokonalejšia zhoda náhod a okolností, akú si len vieme predstaviť. Tvrdím, je absurdné si myslieť, aby tento proces samovoľne mohol byť niekde inde vo vesmíre rýchlejší a ešte optimálnejší. Pre mňa z týchto úvah vyplýva, ak aj napriek logike niekde vo vesmíre je život, tak najskôr nebude na našej úrovni. Osobne však ani tomu neverím.

Viem, že existuje nespočetné množstvo záhad, ktoré mnohí pripisujú mimozemšťanom. Od kruhov v poliach, cez fotky ufa, až po rôzne výpovede ľudí, údajne unesených mimozemšťanmi. Samozrejme nie som schopný vysvetliť tie fenomény a ani sa o to nesnažím. Myslím si, že si treba skôr položiť otázky, či môže existovať mimozemská civilizácia, či je možné prekonať tie obrovské vzdialenosti. A nie otázku, ak sa objaví niečo nevysvetliteľné, asi sú za tým mimozemšťania. Bez toho, aby sa človek trošku kriticky zamyslel, či to je vôbec možné.

Mimochodom, nedávno som pozeral jeden zaujímavý dokument na PRO 7, ktorý sa venoval práve téme mimozemských návštev na Zemi. Odborníci tvrdia, že minimálne 90% všetkých "kvázidôkazov" o prítomnosti mimozemšťanov má logické zdôvodnenie a nemajú absolútne nič spoločné z mimozemšťanmi.

Tých ťažkostí a problémov s návštevami mimozemšťanov je ešte viac. Napríklad vzdialenosti. Zatiaľ platí Einsteinova teória relativity, dokonca jej platnosť sa potvrdzuje v praxi. Naozaj to vyzerá tak, že žiadne teleso sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako svetlo, dokonca ani rýchlosť svetla nemôže dosiahnuť. Toto je tiež jeden argument, ktorý nám logicky hovorí, že žiadnej živej bytosti nie je možné prekonať v normálnom čase tie "nekonečné" vzdialenosti desiatok až stoviek svetelných rokov. Iba ak za tisícky rokov. V tomto prípade by sme museli pripustiť absurdnú predstavu, že nejaká vyspelá civilizácia by išla na takto dlhú a nekonečnú cestu z nejakého neznámeho a podivného dôvodu. Lebo ak by to tak aj bolo a boli tu, odrezaní časovo, priestorovo a komunikačne od svojho domova, prečo by boli utajení? Aký logický a praktický význam by to pre nich malo?

OK, môžem zabŕdnuť aj do Sci-Fi, pretože určite mnohí veria, že môžu existovať aj iné spôsoby dopravy ako klasický let priestorom. Červíkové diery, čierne diery, ohnutie časopriestoru a podobne. Ale zostaňme pri zmysloch. Dnes je už dokázané, že žiadne pevné teleso nemôže prejsť cez červíkovú dieru, ani cez čiernu dieru. A ohnutie časopriestoru? Táto teória je len teóriou, mnohí vedci to spochybňujú ako reálnu možnosť, je to len hračka teoretických fyzikov. V jednom sú si však vedci zajedno. Na takýto "kúsok" by bolo treba nepredstaviteľne veľké množstvo energie. Ak vychádzame z toho, že náhodne vzniknutá civilizácia nebudú žiadni "čarodejníci", majú k dispozícii tie isté energie ako v našom a známom vesmíre, tak som si istý, že takéto cestovanie neprichádza v úvahu. Odhliadnuc od toho, že si myslím, že ohnutie časopriestoru je čistá fikcia a reálne tak nebude nikdy možné cestovať žiadnym živým tvorom, aj keby bolo dostatok energie.

Nedávno som počúval jedného vedca, ktorý hovoril, že aj keby hypotetická mimozemská vesmírna loď letela len jednou desatinou rýchlosti svetla (čo už samo o sebe je neskutočne veľa a prinášalo by to kopec problémov najmä pri silách pôsobiacich pri zrýchlení a spomaľovaní), trvalo by jej to od najbližšej hviezdy (4 svetelné roky) približne 34 rokov, čo teda podľa neho nie je až tak veľa. Spomenul, že nevieme, koľko sa mimozemšťania dožívajú, či nežijú aj tisíc rokov, v takom prípade by 34 rokov bola malina. To je síce pravda, ale má to drobný háčik. Znamenalo by to, že civilizácia by musela byť na najbližšej hviezde. Čo je maximálne nepravdepodobné. Pri hviezdach vzdialených stovky a tisíce svetelných rokov by už nestačil ani vek tisíc rokov.

Zhrňme si ďalšie fakty. Faktom je, že doteraz nezachytil žiaden radar, či už komerčný alebo vojenský žiadne Ufo. Taktiež žiaden teleskop, či ďalekohľad nezhliadol žiadne Ufo. Neexistuje jediný relevantný dôkaz, okrem rozmazaných fotografií nejakých svietiacich telies na oblohe a výpovede ľudí. Je možné, aby boli mimozemšťania neviditeľní? Napriek dnes tak pokročilej technike, so stovkami radarov, družíc, teleskopov na obežnej dráhe Zeme? Pritom ufológovia sa nám snažia vnútiť predstavu, že sa to tu len tak hemží mimozemšťanmi. Ako je to možné? Akú technológiu by museli používať mimozemšťania, aby nielen že boli dokonale neviditeľní, ale nezanechali ani žiadnu stopu v podobe nejakého žiarenia, zbytkov energie a podobne?

Na záver stručné resumé. Ak bol proces vzniku života náhodným javom, bol úplne unikátny, s nulovou pravdepodobnosťou. Preto neverím, že sa niekde zopakoval, aj keby boli na to vhodné podmienky. Ak sa človek ako inteligentná bytosť vyvinula slepou náhodou, pravdepodobnosť zopakovania tohto procesu je taktiež nulová. Podľa Einsteina neprekonateľná časopriestorová bariéra. Unikátne postavenie Zeme vo vesmíre.
Z tohto všetkého mi logicky vyplýva, že mimozemské civilizácie neexistujú.

Priatelia, nechcem nikomu vnucovať svoj názor. Kto verí v mimozemšťanov, je mi to srdečne jedno. Možno sa však na základe mojej stručnej analýzy zamyslíte nad tým.

Kto je tu naozaj podvedený?

12. června 2009 v 12:03 | B.K.
(Písané 4.6.) Som tak neskutočne unavený z nekonečných škandálov a tuposti politických špičiek zvlčilej svorky vládnej koalície a neuveriteľnej apatie Slovákov voči najbezočivejšiemu rozkrádaniu peňazí možno v celej novodobej histórii našej krajiny, že momentálne som rezignoval na moje komentáre ohľadne škandálov, morálky a charakteru jednotlivých grázlov a tupcov. Moje zabíjanie času nejakým vypisovaním článkov vyzerá ako mlátenie prázdnej slamy. Tento národ, pokiaľ zase nezažije úplný rozvrat ako za Mečiara sa nezobudí. Tak aspoň napíšem moju úvahu, trošku ekonomicky ladenú.

Nie som študovaný ekonóm. Myslím si však, že to až tak nevadí. Totiž každý, kto hospodári s niečím, aj v obyčajnej rodine je ekonóm. Lebo základná logika je neúprosná a jasná. Každý, kto hospodári dobre, správa sa pravicovo. Kto neustále krachuje, kto má samé pôžičky, veriteľov na krku, behá po kanáloch pred exekútormi, väčšinou hospodári ľavicovo. Základný problém je v ľuďoch. Asi máme tendenciu, pravdepodobne ešte zakódovanú z éry "zlatého komunizmu", inklinovať k ľúbivým drístom o sociálnej spravodlivosti, o silnom štáte, o solidarite, o štátnom vlastníctve, namiesto toho, aby sme použili tých 10% hmoty, s ktorou údajne myslíme. Realita je taká, že socialistická ideológia je presným opakom toho, čo hlása.

Je to neuveriteľný paradox. Keby sme úchylné tézy socialistov chceli zaviesť do praxe, napríklad do hospodárenia rodín, alebo firiem, tak by nastal totálny kolaps a krach. Socialistická politika žije a prežíva napriek absolútnej zvrátenosti len preto, lebo máme ako ľudia tendenciu nerozmýšľať a radi sa necháme obalamutiť frázami a nesplniteľnými sľubmi. Čo je však najzarážajúce, chorý vplyv socialistických magorín nie sú novinkou, nie sú tu od včera, máme už vyše sto rokov skúseností. V každej krajine na svete (samozrejme okrem totalít a rozvojových krajín) nastáva rovnaký scenár. Po socialistických vládach zostávajú rozvrátené verejné financie, dlhy, stúpa nezamestnanosť, rastie byrokracia a korupcia. Potom musí prísť pravica, ktorá zdevastované hospodárstva dáva do poriadku, ale samozrejme parazitom musí zobrať, musí zaviesť zdravé a normálne ekonomické pravidlá, lebo inak to nejde. Keď sa hospodárstvo pozbiera, začne byť lepšie, v tej chvíli sa vyroja socialisti ako muchy na hovno a začnú masírovať a oblbovať voličov starými, osvedčenými a účinnými frázami. Poznáme ich veľmi dobre aj u nás, dokonca vo svojej najextrémnejšej forme, tvrdo pripomínajúce obdobie perverzného komunizmu. Toto sa dej na celom svete, či to bolo v USA, v Austrálii, v Nemecku, alebo kdekoľvek inde. Rozdiel medzi nami a inými je však v tom, že takí úchyláci, komunisti, eštebáci, zlodeji a demagógovia ako u nás, by nikdy vo vyspelých demokraciách nemali najmenšiu šancu na úspech.

Preto ak by sme mali normálnych socialistov, tak ako je to bežné, ktorí škodia len trochu, tak by som si povedal, dobre, je to zákonité, ľudia potrebujú mať pocit, že štát sa o nich postará, štyri roky budú trochu škodiť, potom sa to zase zmení. Lenže my máme zberbu, ktorú možno snáď porovnať len s pliagou hladných saharských sarančov, ktorí po nájazde nechajú totálne vyholenú krajinu. Zdediť krajinu s takým hospodárskym rastom, ktorú dostali naši lúpežníci ako tučné nevestine veno do daru a tak brutálne rýchlo je vykradnúť a zdevastovať, tak to je výkon! A voliči, ktorí nevedia pochopiť, že ľavicová politika je cesta do pekla, že ľavicová politika aplikovaná bývalými zlodejmi, komunistami a eštebákmi je presným opakom solidarity a sociálneho štátu, tak to je diagnóza!

Máme skúsenosti doma aj zo sveta. Máme skúsenosti, že akýkoľvek podnik riadený tupými politikmi (rozumej štátny podnik) je vždy a bez výnimky rozkrádaný a tunelovaný! Máme skúsenosti, že drísty o socializme zákonite prinášajú korupciu, byrokraciu, plytvanie, vykrádanie peňazí daňových poplatníkov, zvyšovanie daní a odvodov, zhoršenie ekonomickej situácie, útoky na demokraciu a napriek tomu je 40% populácie za takúto politiku! Nie je to šialené?

Socialista, komunista, alebo podobne zmýšľajúci magor má jediný cieľ. Ukradnúť ľuďom z výplaty čo sa dá, aby mohol uspokojiť svoje perverzné chúťky. Priatelia, som sto percentne presvedčený, ak by sme nemali tých pár rokov pravicu (alebo aspoň takú pseudopravicu, lebo na môj vkus boli stále príliš ľavicoví), tak dnes platíme 40%-né dane! Minimálne!

Typickou komunistickou črtou je cholerický boj proti akémukoľvek znižovaniu daní a odvodov. Všetko sa to z komunistických húb zabalí do frázy: rozvrat verejných financií. Pravdepodobne tomu aj mnohí veria, keď to už povedal taký "expert" ako súdruh Róbert.

Skúste sa však zamyslieť, či by to tak bolo naozaj. Nepotrebujete na to extra ekonomické vzdelanie. Stačí zdravý, sedliacky rozum. Totiž čo si málo uvedomujeme je to, že platíme aj nepriame dane, ktoré nie sú tak viditeľné. Štát nám zoberie 19% priamo, z každej zarobenej koruny. Lenže musíme žiť, jazdíme, pijeme, fajčíme, obliekame sa, kupujeme všakovaké veci ktoré "nevyhnutne" potrebujeme. Každou kúpenou vecou podporíme štát ďalšími, minimálne 19-stimi percentami. A tu je pes zakopaný, tu je logika celého systému. Ak štát kasíruje a kradne z výplat veľa, ako to napríklad bolo za Mečiara (ak si dobre spomínam, bývalo to spolu aj okolo 80% zo zisku), máte samozrejme menej. Navyše to automaticky prináša podvody, lebo uznajte, robiť na takého zlodeja, ktorý vám vezme 80%, tak to jednoducho nikto nemal najmenšiu chuť.

Predstavme si, že by sme platili napríklad len jednu dávku z výplaty, povedzme 20%. Nič viac, žiadne ďalšie skryté vyťahovanie peňazí. Predstavte si, že 80% všetkého zarobeného by vám zostalo. Myslím, že málokto by si ukladal tie peniaze na účet, prípadne do ponožky, ale by ich míňal. Z každého minutého eura by si štát zobral ďalších minimálne 19%, pri mnohých iných tovaroch oveľa viac! Toto by prinieslo so sebou nevídaný efekt roztočenia ekonomiky. Služby, predajcovia, firmy by lepšie prosperovali, mali by zisky, ktoré by zase zdaňovali, alebo by ich investovali do rozvoja, čo by zase len znamenalo ďalší impulz pre ekonomiku. Štát by neprišiel o nič, naopak. Ak by tento efekt znamenal zníženie nezamestnanosti, o čo som skalopevne presvedčený, tak by na tom štát úžasne zarobil, lebo vyplácanie dávok v nezamestnanosti je brutálny požierač peňazí.

Celé toto je veľmi jednoduché, vôbec to nie je veľká veda. Vy hlavy vymleté, ste načisto dementní? Pravica vám sľubuje zníženie daní a odvodov, to najhmatateľnejšie čo môžete dostať, ale vy chcete radšej vyššie dane, vyššie odvody, prebujnelú byrokraciu a korupciu. Je to nepochopiteľné!!! Zasýtia vás snáď táraniny o socializme, sociálnej spravodlivosti a solidarite, keď je to všetko presne naopak? Čo si myslíte, kto zaplatí tie miliardové diery v štátnom rozpočte, tie pôžičky, ktorými pláta neschopná banda patologických zlodejov diery po rozhádzaných a ukradnutých peniazoch, há? Myslíte, že stíhač, alebo váš zúrivý nervák?

Pokiaľ nepochopí väčšina z vás, že socializmus nie je o spravodlivosti a solidarite, ale devastácii základnej logiky, dovtedy budeme so stisnutou riťkou od strachu každé ráno vstávať a báť sa, akú prasačinu, chorý zákon, alebo lúpež zase naši krasavci vyparatili! Nestačí vám, čo naši lupiči vystrájajú? Nemáte už dostatok dôkazov, skúseností, že TOTO NEFUNGUJE?!