Môžete mi napísať na boriskacani@gmail.com

www.suchydom.webnode.sk

Existujú mimozemšťania?

12. června 2009 v 12:04 | B.K.
(Písané 1.6.2009) Cez víkend som na nejakom satelitnom kanáli sledoval reportáž o ľuďoch, ktorý vysielajú do vesmíru rôzne správy. Pre mimozemšťanov. Za poplatok 90 dolárov odvysielajú komukoľvek nejakú správu, posolstvo pre mimozemšťanov. Vedú sa okolo tejto veci vášnivé debaty, či je to v poriadku. Mnohí vedci tvrdia, že to je blbosť, lebo vraj prezrádzame mimozemšťanom o sebe moc veľa, čo by sa nám mohlo vypomstiť. Dokonca bolo aj obrovské sympózium s účasťou niekoľkých stovák vedcov na túto tému, kde sa snažili dosiahnuť zákaz takýchto vysielaní. Ako keby bolo už nespochybniteľné, že mimozemšťania existujú.

Mimozemské civilizácie. Čistá fascinácia ľudstva od dôb Kopernika. Vášnivé debaty zástancov a odporcov. Po celom svete pôsobia "ufologické" spolky, fanatickí nadšenci mimozemšťanov, je zozbieraných nekonečne veľa príbehov, fotografií, bolo napísaných nekonečne veľa kníh na túto tému. Pamätám si ešte ako mladý chlapec, keď som čítal Dänikenové knižky, ako ma to fascinovalo, dokonca vtedy by som sa do krvi hádal, že určite mimozemšťania existujú a boli tu u nás na Zemi a stopy ich činnosti vidíme dodnes.

Zvláštne je, že s rozvojom vedy a techniky a pribúdaním nových poznatkov o fyzike a astronómii dostávajú na prvý pohľad logické teórie mimozemských civilizácií vážnejšie trhliny. Vyzerá to tak, že kopernikovský model vesmíru, v ktorom sme my a naša planéta úplne nezaujímavým, nepodstatným a bežným "zrnkom" vo vesmíre padol. Aspoň ak sa neignorujú najnovšie poznatky výskumu vesmíru a objavy vo fyzike.

Dnes sa väčšina vedcov prikláňa k názoru, že vesmír je rozpínavý, konečný a má vek. Existuje aj asi 50 iných teórií, ktoré vznikli a vznikajú hlavne kvôli tomu, že teória Big Bangu nie je fyzikálne vysvetliteľná (z ničoho vzniklo niečo, čo je vlastne nemožné, ak predpokladáme náhodný vznik), ktoré však nemajú takmer žiadnu oporu vo fyzike a sú to dosť, nazvem to jemne "uletené konštrukcie". Všetky poznatky hovoria, že bol Big Bang, teda vesmír má vek (odhadovaný na 15 miliárd rokov) a ak veríme, že toto vysvetlenie je správne, v čom sa zhoduje aj drvivá väčšina vedcov, má tento fakt vplyv aj na úvahu o možnej mimozemskej civilizácie.

Najčastejšie sa pri argumentácii o existencii mimozemských civilizácii vychádza z logickej úvahy, že vesmír je tak "nekonečne" veľký, že by bol zázrak, aby neexistovali podobné planéty, ako je naša a potom logicky aspoň na niektorých planétach vznikol tiež inteligentný život. Poznáme štatistiky, ktoré majú dokázať, koľko takých planét má existovať a ich
počet sa odhaduje v miliónoch.

Problémov je tu však oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Tak zjednodušené vysvetlenie, ako sa nám to pokúšajú vsugerovať zástanci mimozemských civilizácii je podľa mňa zavádzajúce a trošku aj smiešne. Podľa mňa by bol zázrak, keby niekde existovala inteligentná civilizácii.

Tá logika s tými číslami by bolo v poriadku, keby... Keby. Keby bol vesmír naozaj taký, ako si myslel Kopernik. Lenže najnovšie výskumy potvrdili dosť ohromujúce fakty. Zem, naša planéta vôbec nie je len taká obyčajná, všedná a bežná. Je to presne naopak.

Totiž nestačí, aby vznikla planéta podobná Zeme a mala vhodné podmienky. Pre prežitie živých organizmov v časovom horizonte stámiliónov rokov treba oveľa, oveľa viac. Nielen podmienky, ale aj ochranu vyvíjajúceho sa života pred nekonečnými nástrahami vesmíru. Život musí nielen vzniknúť, ale aj prežiť. V tomto smere je Zem jedinečnou planétou.

Myslím, že tu panuje celkom zhoda aj vo vedeckej obci. Zem má asi najlepšie miesto v celom vesmíre. Ďaleko od škodlivých výbuchov supernov, kadejakých žiarení, vplyvu stredu galaxie a podobne. Nie len to. Čím je k dispozícii viacej vedeckých poznatkov, tým sú zaujímavejšie výsledky. Vedci zistili, že k tomu, aby mohol existovať život, je treba súhru neuveriteľne veľa objektívnych faktorov. Nechcem sa rozpisovať do podrobností, aj keď sa pri týchto fascinujúcich veciach ťažko ovládam. Kto chce, môže si všetky fakty preveriť.

Napríklad také slnko, naša hviezda. Svojou veľkosťou patrí medzi väčšie hviezdy, ktorých je ale len asi 10% v celom vesmíre. Hviezdy inej veľkosti, či svietivosti neumožňujú vznik a existenciu života (už len toto vylučuje 90% ostatných hviezd zo špekulácie o inteligentnej civilizácii). Dráha Zeme okolo slnka je takmer dokonalý kruh, čo je taktiež vzácnosťou. Planéty obiehajúce po eliptickej dráhe neumožňujú existenciu života. Alebo náš Mesiac. Zabezpečuje stabilizáciu zemskej osi a príliv s odlivom, bez ktorých by nebol možný život. Pohyby tektonických platní - bez tohto by taktiež nebol možný život - tento fenomén existuje len na Zemi (v rámci Slnečnej sústavy). Vzdialenosť obývateľnej planéty od slnka. Zistilo sa, že presná vzdialenosť je oveľa dôležitejšia, ako sa predpokladalo. Len pár percentný rozdiel a život by nemohol existovať. Ostatné planéty Slnečnej sústavy sú tak perfekte usporiadané, že chránia Zem pred väčšinou nástrah z vesmíru, ako sú napríklad pády veľkých meteoritov. Taktiež gravitácia. Len o málo väčšia alebo menšia planéta a život by sa kvôli trošku menšej, alebo väčšej gravitácii nikdy nemohol vyvinúť do inteligentnej formy. Ani náhodou.

Nehovoriac o úplne presnom nastavení pomeru plynov v atmosfére, ako sú kyslík, dusík a ďalšie. Prítomnosť vody. Existencia ochranných mechanizmov voči škodlivým vesmírnym vplyvom. A je toho ešte oveľa viac.

Na základe týchto "unikátnych" vlastností sa neuveriteľne zužuje možnosť existencie náhodnej planéty niekde v galaxii, vhodnej pre život. A toto sú len vonkajšie veci, súbor okolností a fyzikálnych veličín, ktoré musia byť veľmi presne nastavené. Aby mohol život vôbec existovať.

Oveľa zaujímavejším "zázrakom" je samotný život, presnejšie vznik života. V tomto prípade je problém ešte oveľa vypuklejší. Zložitosť a komplexnosť vzniku života som podrobnejšie opísal v mojich článkoch o Darwinovej evolučnej teórii. Kto má záujem, môže si to prečítať. Ak mnohí astronómovia a fyzici tvrdia, že pravdepodobnosť samovoľného vzniku a vývoja vesmíru do dnešnej podoby je štatisticky nemožné, tak oveľa viacej aj mimoriadne uznávaných vedcov tvrdí, že samovoľný vznik života z neživej hmoty je úplne nemožný.

Predpokladajme však zázrak, predpokladajme, že to naozaj všetko bolo len na slepej náhode. Predpokladajme, že štatistika sa mýli, že predsa len nejaká neskutočne zázračná náhodička zapríčinila vyformovanie a vytvarovanie vesmíru do dnešnej podoby a viedla k náhodnému vzniku Zeme, tak dokonale a perfektne umiestnenej a vytvorenej a následne ku vzniku života na Zemi. Na základe teórie pravdepodobnosti sa potom pýtam, aká je šanca, že by sa tento "zázrak" odohral ešte raz, niekde inde? Nehovoriac o tom, že mnohí tárajú o tisíckach mimozemských civilizáciách? Nie, mne to nejako nesedí. Dalo by sa to pripustiť a pochopiť, ak by bol vznik života z neživej hmoty prirodzeným a logickým procesom. Lenže to by znamenalo, že už dávno by na to vedci prišli a dokázali to. Skutočnosť je však úplne iná.
Všetky najnovšie a dostupné informácie hovoria, že k vyriešeniu záhady vzniku života sa nielen že nepribližujeme, čím ďalej tým je celá vec komplikovanejšia a záhadnejšia. Súvisí to napríklad s rozlúsknutím genetického kódu v DNK, pochopením mnohých procesov v živej bunke, objasnením neskutočnej komplikovanosti živej bunky. Z tohto dôvodu sa mi zdá, že čoraz viac serióznych vedcov vylučuje možnosť náhodného vzniku života. Nechcem tu nastoľovať nejaké náboženské teórie, ide mi len o to, aby si čitateľ uvedomil, že šanca pre vznik života náhodou, je naozaj štatisticky na nule. Dokonca je dnes zrejmé, že nestačí mať len vhodné podmienky pre vznik života, lebo ten proces, ako život vôbec vznikol z neživej hmoty je asi najväčšou záhadou a vedecká obec tápe totálne v tme. Nikto to nevie. Doteraz sa podarilo vyrobiť umelo len zopár aminokyselín, ale aj to v atmosfére, ktorá nikdy nemohla na Zemi byť. A to je ešte svetelné roky ďaleko od živej bunky.

Ak aj napriek všetkým pochybnostiam pripustíme možnosť náhodného vzniku života, tak to bol podľa mňa tak unikátny jav v celom vesmíre, aký sa podľa teórie pravdepodobnosti nemohol v žiadnom prípade zopakovať. Čiže máme tu dva rozhodujúce faktory, výnimočnosť našej planéty, vznik života a udržateľnosť vývoja života. Štatisticky je súhra takýchto náhod nulová. Sama štatistika vyvracia možnosť existencie mimozemskej civilizácie.

Sú tu však aj ďalšie faktory, objektívne, ktoré do značnej miery znižujú šancu existencie mimozemskej civilizácie. A už úplne znižujú šancu existencie nejakej supervyspelej civilizácie, technologicky ďaleko pred nami.

Prvou vecou je časový faktor. Vedci dnes tvrdia s pomerne veľkou istotou, že vesmír má vek. Už len táto jedna informácia má cenu zlata. Znamená to, že vesmír nie je večný, keďže má vek, musel vzniknúť. Dnešné odhady hovoria o veku približne pätnástich miliárd rokov. Drvivá časť doby existencie vesmíru sa "spotrebovala" na vytvorenie galaxií, hviezd, planét a ostatných vesmírnych telies a objektov. Ak pripustíme svojvoľný vznik života, tak určite sa nemýlim, ak poviem, že život mohol vzniknúť len tam, kde boli vhodné podmienky. Lenže tie podmienky sa museli vytvoriť. Jednoduchou logikou môžeme predpokladať, že podobné planéty, ako je Zem sa vytvárali približne rovnako rýchlo, čiže doba prvopočiatku života, vznik prvej bunky a následné vznikanie zložitejších organizmov až po mysliacu bytosť, bola približne rovnaká. Chcem tým povedať, že ani čas by nebol dostatočný pre inú civilizáciu, vyvinúť sa nejako technologicky podstatne ďalej ako sme my, za predpokladu, že na Zemi "zázračná" súhra okolností umožnila náhodný vznik života, čo na základe štatistickej možnosti ani nie je možné. Preto môžeme logicky predpokladať, že optimálnejšiu planétu na vznik života a hlavne pre dlhý a nerušený vývin inteligentného života by sme asi ťažko hľadali.

Túto myšlienku potvrdzuje aj moja ďalšia úvaha. Myslím, že panuje aj vo vedeckej obci zhoda o tom, že vznik života (predpokladajme náhodného) bol neskutočným zázrakom, neskutočnou náhodou a neskutočnou zhodou pozitívnych okolností. Ak sa niekto zaoberá touto témou, asi mi dá za pravdu, že aj následné "šťastie", ako sa z prvej bunky vyvinuli všetky druhy a poddruhy živočíchov, ústiac do vývinu človeka, je viac ako podozrivé. Možno povedať, že optimálnejšie to už nemohlo byť. Počas toho dlhého vývoja, počas vývoja toho obrovského množstva druhov a poddruhov, nižších a vyšších živočíchov, počas tých stámiliónov rokov mohla akákoľvek náhoda zapríčiniť, že by sa vývoj zastavil, prípadne by zdegeneroval a nikdy by to nedošlo až po homo sapiens. Moja logická dedukcia preto je, to čo sa odohralo na Zemi musela byť tá najlepšia a najdokonalejšia zhoda náhod a okolností, akú si len vieme predstaviť. Tvrdím, je absurdné si myslieť, aby tento proces samovoľne mohol byť niekde inde vo vesmíre rýchlejší a ešte optimálnejší. Pre mňa z týchto úvah vyplýva, ak aj napriek logike niekde vo vesmíre je život, tak najskôr nebude na našej úrovni. Osobne však ani tomu neverím.

Viem, že existuje nespočetné množstvo záhad, ktoré mnohí pripisujú mimozemšťanom. Od kruhov v poliach, cez fotky ufa, až po rôzne výpovede ľudí, údajne unesených mimozemšťanmi. Samozrejme nie som schopný vysvetliť tie fenomény a ani sa o to nesnažím. Myslím si, že si treba skôr položiť otázky, či môže existovať mimozemská civilizácia, či je možné prekonať tie obrovské vzdialenosti. A nie otázku, ak sa objaví niečo nevysvetliteľné, asi sú za tým mimozemšťania. Bez toho, aby sa človek trošku kriticky zamyslel, či to je vôbec možné.

Mimochodom, nedávno som pozeral jeden zaujímavý dokument na PRO 7, ktorý sa venoval práve téme mimozemských návštev na Zemi. Odborníci tvrdia, že minimálne 90% všetkých "kvázidôkazov" o prítomnosti mimozemšťanov má logické zdôvodnenie a nemajú absolútne nič spoločné z mimozemšťanmi.

Tých ťažkostí a problémov s návštevami mimozemšťanov je ešte viac. Napríklad vzdialenosti. Zatiaľ platí Einsteinova teória relativity, dokonca jej platnosť sa potvrdzuje v praxi. Naozaj to vyzerá tak, že žiadne teleso sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako svetlo, dokonca ani rýchlosť svetla nemôže dosiahnuť. Toto je tiež jeden argument, ktorý nám logicky hovorí, že žiadnej živej bytosti nie je možné prekonať v normálnom čase tie "nekonečné" vzdialenosti desiatok až stoviek svetelných rokov. Iba ak za tisícky rokov. V tomto prípade by sme museli pripustiť absurdnú predstavu, že nejaká vyspelá civilizácia by išla na takto dlhú a nekonečnú cestu z nejakého neznámeho a podivného dôvodu. Lebo ak by to tak aj bolo a boli tu, odrezaní časovo, priestorovo a komunikačne od svojho domova, prečo by boli utajení? Aký logický a praktický význam by to pre nich malo?

OK, môžem zabŕdnuť aj do Sci-Fi, pretože určite mnohí veria, že môžu existovať aj iné spôsoby dopravy ako klasický let priestorom. Červíkové diery, čierne diery, ohnutie časopriestoru a podobne. Ale zostaňme pri zmysloch. Dnes je už dokázané, že žiadne pevné teleso nemôže prejsť cez červíkovú dieru, ani cez čiernu dieru. A ohnutie časopriestoru? Táto teória je len teóriou, mnohí vedci to spochybňujú ako reálnu možnosť, je to len hračka teoretických fyzikov. V jednom sú si však vedci zajedno. Na takýto "kúsok" by bolo treba nepredstaviteľne veľké množstvo energie. Ak vychádzame z toho, že náhodne vzniknutá civilizácia nebudú žiadni "čarodejníci", majú k dispozícii tie isté energie ako v našom a známom vesmíre, tak som si istý, že takéto cestovanie neprichádza v úvahu. Odhliadnuc od toho, že si myslím, že ohnutie časopriestoru je čistá fikcia a reálne tak nebude nikdy možné cestovať žiadnym živým tvorom, aj keby bolo dostatok energie.

Nedávno som počúval jedného vedca, ktorý hovoril, že aj keby hypotetická mimozemská vesmírna loď letela len jednou desatinou rýchlosti svetla (čo už samo o sebe je neskutočne veľa a prinášalo by to kopec problémov najmä pri silách pôsobiacich pri zrýchlení a spomaľovaní), trvalo by jej to od najbližšej hviezdy (4 svetelné roky) približne 34 rokov, čo teda podľa neho nie je až tak veľa. Spomenul, že nevieme, koľko sa mimozemšťania dožívajú, či nežijú aj tisíc rokov, v takom prípade by 34 rokov bola malina. To je síce pravda, ale má to drobný háčik. Znamenalo by to, že civilizácia by musela byť na najbližšej hviezde. Čo je maximálne nepravdepodobné. Pri hviezdach vzdialených stovky a tisíce svetelných rokov by už nestačil ani vek tisíc rokov.

Zhrňme si ďalšie fakty. Faktom je, že doteraz nezachytil žiaden radar, či už komerčný alebo vojenský žiadne Ufo. Taktiež žiaden teleskop, či ďalekohľad nezhliadol žiadne Ufo. Neexistuje jediný relevantný dôkaz, okrem rozmazaných fotografií nejakých svietiacich telies na oblohe a výpovede ľudí. Je možné, aby boli mimozemšťania neviditeľní? Napriek dnes tak pokročilej technike, so stovkami radarov, družíc, teleskopov na obežnej dráhe Zeme? Pritom ufológovia sa nám snažia vnútiť predstavu, že sa to tu len tak hemží mimozemšťanmi. Ako je to možné? Akú technológiu by museli používať mimozemšťania, aby nielen že boli dokonale neviditeľní, ale nezanechali ani žiadnu stopu v podobe nejakého žiarenia, zbytkov energie a podobne?

Na záver stručné resumé. Ak bol proces vzniku života náhodným javom, bol úplne unikátny, s nulovou pravdepodobnosťou. Preto neverím, že sa niekde zopakoval, aj keby boli na to vhodné podmienky. Ak sa človek ako inteligentná bytosť vyvinula slepou náhodou, pravdepodobnosť zopakovania tohto procesu je taktiež nulová. Podľa Einsteina neprekonateľná časopriestorová bariéra. Unikátne postavenie Zeme vo vesmíre.
Z tohto všetkého mi logicky vyplýva, že mimozemské civilizácie neexistujú.

Priatelia, nechcem nikomu vnucovať svoj názor. Kto verí v mimozemšťanov, je mi to srdečne jedno. Možno sa však na základe mojej stručnej analýzy zamyslíte nad tým.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 silvana87 silvana87 | E-mail | 12. června 2009 v 19:15 | Reagovat

Pri citani mi prislo na um, myslim, ze to bol Voltaire, ktory povedal, ze nie je o nic zvlastnejsie narodit sa dvakrat ako narodit sa raz... Takze si nemyslim, ze by bolo menej pravdepodobne keby existovali vo vesmire aj dalsie planety ako je Zem, pretoze uz samotna existencia Zeme dokazuje, ze je nieco take mozne :)

2 Andrej Andrej | 15. června 2009 v 10:09 | Reagovat

Na konci si s kľudom mohol napísať viem,že nič neviem. Je to ako tvrdiť, že pod vodou nie je život, lebo ho tam nevidím. Ľudia ešte nerozumia ani vlastnej planéte nieto ešte aby rozumeli vesmíru. Zbytočne si polemizoval, posielať správy do vesmíru za 90 dolárov je skvelý príklad ako sa dá zarábať na sprostosti ľudí, pretože na tej sa dá zarobiť najviac, že áno...
Ja to spravím za polovicu a reklamácie neprijímam, hahaaaa:D

3 Marek Marek | 16. června 2009 v 11:27 | Reagovat

Takisto mozme tvrdit ze pred par sto rokmi vylety do vesmiru boli rovnako utopisticke ako nase sucasne "vedomosti" ohladne zvysku vesmiru, takze s istotou tvrdit ze iba my mame to "stastie" ze sme sa stastnou nahodou vyvinuli znie prinajmenej egoisticky.
Na spochybnenie "dokazov" o mimozemstanoch by som skor pouzil fakt, ze za poslednych 10 rokov sa fotaky, mobily zlepsili ohromne, takze tie zasumene a rozmazane fotky ktorymi krmili ludi by mali byt coraz lepsie, ale akosi sa to nedeje.. :)

4 Coden Coden | E-mail | 16. srpna 2009 v 23:56 | Reagovat

A prečo autor automaticky predpokladá, že život musí existovať v rovnakej forme a podobe ako na zemi...? A prečo predpokladá, že vo vesmíre sa nevyskytuje viac prvkov mendelejovej tabuľky... Vedci objavili baktériu, ktorá žije v sudoch s rádioaktívnym odpadom... Život môže byť v rôznych formách a v rôznom prostredí... My ľudia sme začiatku našeho vývoja... Civilizácia na zemi existuje okolo 20 tisíc rokov... Aké poznatky sa ľudstvo dozvie, aké energie ovládne, aké prístroje a stroje vyrobí za ďalších 20 tisíc...?? To si nedokážeme predstaviť... A čo keď bude civilizácia trvať sto tisíc rokov, dvesto tisíc... A to je vo vývoji Zeme nič... Len pre porovnanie... Len samotná Éra dinosaurov trvala (podľa súčasných vedcov) dvestoosemdesiat miliónov rokov... A keď na Zemi bude ľudstvo LEN milión rokov, kam sa potom dostaneme...?? Všetci vždy predpokladajú, že SVET, tak ako ho poznajú tu bude naveky... Ale to si mysleli aj starí rimania... Vymyslíme a vyrobíme také systémy, že začneme vesmír kolonizovať a aj cestovať na tisíce svetelných rokov...

5 trtrtrtrt trtrtrtrt | 7. října 2010 v 13:49 | Reagovat

blbost mimozemstania nazvaneUFO nexzistuje su to len vymsli ludi tomu nikdo neveri fuj  nechutne ludia sa takto daju oklamat be nula fakt be blbost

6 ufoarea51 ufoarea51 | 21. ledna 2011 v 20:00 | Reagovat

dobry blog pozri si aj ty moj
http://ufoarea51.blog.cz/
a mozes hodit aj nejaky koment

7 boh boh | 30. září 2011 v 18:11 | Reagovat

je to vimisel

8 Ashley Ashley | E-mail | Web | 16. listopadu 2011 v 0:17 | Reagovat

Moc dobrý. Těším se na další

9 Egypťan Egypťan | E-mail | 28. listopadu 2011 v 17:51 | Reagovat

Suhlasim s Codenom, ze preco by nemohla existovat ina forma zivota? Preco by sa boh namahal s vytvorenim obrovskeho vesmiru a zivot dal len jednej malickej planete? Stari babyloncania vedeli o 10. planete v nasej sustave a dnesni vedci ju znova objavili len niekolko rokov dozadu. A kto vysvetli kruhy v obili po celom svete? Mnohi vedci na to este neprisli ako mohli vzniknut. Napr. my ludia vidime trojrozmerne, mozno niekto vo vesmire vidi stvorrozmerne. Alebo ludia este celkom nepreskumali oceany a dajaki chytraci si myslia ze poznaju cely vesmir a pritom ludska posadka bola len na nasom mesiaci. Egoisti spamatujte sa, mate zaslepene oci.

10 Michal Michal | 5. února 2012 v 23:37 | Reagovat

zaujimave

11 Michal Michal | 6. února 2012 v 0:03 | Reagovat

...Raz niekto napisal, trvanie zivota na Zemi je iba jednym mavnutim motylich kridiel a dlzka inteligentneho zivota je  potom iba maly zlomok jedneho jeho mavnutia...za predpokladu, ze existuje nejaka ina vyspela civilizacia vo vesmire,,,ci uz v nasej galaxii ale pravdepodobnejsie v inej...My sa to asi nikdy Bohuzial nedozvieme, lebo sa s nou minieme v priestore a este pravdebodobnejsie sa snou minieme v case...Tuzba verit v existenciu inej civilizacie odraza nas samych,,,Vsetky dokazy o ufo a ufologovia su smiesni a ide iba o komercne zaujmy,,,ci uz tomu niekto veri alebo nie je to jeho vec...ale keby na Zem prisla ina civilizacia, urcite by to nebola forma nejakych malych kozmickych lodi,,, musela by to byt megastavba-megagalakticka-medzihviezdna super lod,,,a ta by urcite bola zachytena nasou technikou...Cele to prameni z nasej osamelosti vo vesmire, tuzba nebyt sami, tuzba vediet poznat,,,nam dava rozvijat svoju fantaziu...

A este jedna vec -- Zivot na Zemi je velmi krehki, aj nasa existencia na Zemi, vid koniec ery dinosaurov,,,Pad asteroidov, vybuch blizkej hviezdy, ladova doba, vychilenie zemskej osi, silne slnecne erupcie, atd. To vsetko sa deje vo vesmire velmi casto, nie je to nic vynimocne, skor by som povedal samozrejme,,,A Zem nie je vynimkou...

Ale som optimista a verim, ze ludstvo bude raz kolonizovat vesmir,,,ako blchy co preskocia z jedneho psa na druhy...A potom uz to nebude clovek ako sme my, ale z nas sa moze stat iny druh a casom fakt v existenciu nasej Zeme uz kazda svoja civilizacia zabudne,,,ako to mohlo byt v Biblii s Adamom a Evou....Tiez si niesme isty a literatura to uvadza,,,

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama